DSC_0400

XVIII. ročník největší odborné konference o bioplynu v ČR je za námi

pátek, 12. října 2018

XVIII. ročník největší odborné konference o bioplynu v České republice Výstavba a provoz bioplynových stanic se uskutečnil 4. října 2018 (Lázně Aurora, Třeboň), na ni navázala 5. října 2018 Konference technologické platformy Bioplyn.

Zásadním tématem konference byl biomethan. V posledních měsících totiž narůstá aktivita kolem bioplynu vyčištěného na kvalitu zemního plynu, který je jediným obnovitelným médiem využitelným nejen v energetice, ale také v klasické dopravě. Snažíme se jako CzBA, aby biomethan získal veřejnou podporu a bylo možné jej rentabilně vyrábět a prodávat na českém i zahraničních trzích.

Program XVIII. ročníku konference ke stažení

Hlavnímu tématu odpovídal také program. Ten po úvodním přivítání předsedou CzBA Miroslavem Kajanem otevřel prezident Evropské bioplynové asociace Jan Štambaský, který zhodnotil stav oboru v rámci Evropské unie, s důrazem na biomethan, podmínky jeho využití a obecně budoucnost bioplynu. David Halász za společnost BioWay rozvinul vizi a upozornil na projekt budování výroben i čerpacích stanic bioLNG na území ČR a Slovenska. 

Dopolední blok pokračoval příspěvkem Jaroslava Kepky z Ministerstva životního prostředí o potenciální podpoře ministerstva udržitelné dopravě na bázi biomethanu. Následovala velmi obsáhlá přednáška Heleny Arnoldové z Energetického regulačního úřadu, z níž vyplynuly základní rysy rodící se novely zákona o podporovaných zdrojích energie. Martin Vrtiška (Energy financial group) podrobně rozebral technické aspekty upgradingu, včetně pro a proti jednotlivých technologií. Před polednem pak zaznělo téma trestní odpovědnosti provozovatelů, kdy Ondřej Antoš (EASY FM) představil softwarový systém v oblasti prevence rizik.

Odpoledne zahájili František Humhal (GridServices) a Hana Šmolíková (GasNet) technicko-legislativní analýzou procesu připojení k veřejné distribuční síti zemního plynu a vtlačování biomethanu do ní. Poté se posluchači dozvěděli o možnostech veřejné podpory, tedy dotací z programu OP PIK, který spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, za nějž dorazil Martin Fiala. Na příkladu ECR Rapotín jsme se dozvěděli o peripetiích při realizaci záměru výroby a vtlačování biomethanu, včetně zkušeností žadatele o investiční dotaci (Martin Schwarz). Téma biomethanu pak uzavřel Marek Bobák z Membrainu, který se věnoval především technologickým aspektům membránového čištění biomethanu. Ve zbylé části dne jsme se zabývali alternativními substráty, včetně možností jejich předúpravy (NovaEnergo) a novými, vysoce účinnými zážehovými motory pro bioplynové kogenerační jednotky (TEDOM).

V pátečním programu Konference technologické platformy Bioplyn byla na pořadu nejprve technická přednáška společnosti TOP OIL Services (Jaroslav Lekeš) hodnotící oxidaci olejů v provozu BPS. Také Robert Štefanec (NRG flex) se věnoval praktickému tématu vyvádění a využití mařeného tepla z bioplynových stanic pro vytápění a ohřev teplé vody s podporou OP PIK (program Obnovitelné zdroje energie).

Následoval velmi zajímavý zahraniční blok představující bioplynový sektor v Nizozemí (Evert van Gelder, DMT Environmental Technology s podporou holandského velvyslanectví v Praze) a inovativní patentovanou technologii bioremediace s dílny firmy DRYLET (David S. Schoch). Výsledky výzkumu pak prezentovala Jana Zábranská z VŠCHT (Biokonverze oxidu uhličitého v bioplynu na biometan pomocí vodíku) a Jiří Brázda z VÚMOP (RESTEP – nástroj pro hodnocení dostupnosti a ekonomiky biomasy). Konference byla uzavřena příspěvkem Lady Uskobové (CzBA), který předestřel nejzajímavější výstupy projektu BiogasAction.

Letos byla konference, stejně jako loni, začleněna do dvou projektů - BiogasAction (Horizon 2020), kterému byl věnován také navazující závěrečný workshop/trénink, a TP Bioplyn 3 (OP PIK). Další evropský projekt, tedy E-FIX, byl prezentován jako inspirativní informace pro zájemce v rámci workshopu ve čtvrtečním podvečeru. Budeme se těšit na další ročník konference v říjnu 2019.

 

Partneři konference:

                                      
          
 

 
                          
 
 

XVIII. ročník největší odborné konference o bioplynu v ČR je za námi  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz