Strategické dokumenty CzBA

Česká bioplynová asociace jako národní technologická platforma pro obor bioplyn vypracovala v letech 2008 - 2014 několik strategických dokumentů. Jedná se především o Strategickou výzkumnou agendu oboru bioplyn (dále jen SVA), návazný Implementační akční plán pro obor bioplynu (dále jen IAP) a aktuální Roadmap k IAP, která rozpracovává v detailu jednotlivá opatření.

Strategická výzkumná agenda

Strategie pro výzkum, vývoj a inovace v oboru bioplyn je definována pro období příštích 10 let vrámci České republiky, počínaje rokem 2015. Přihlédnuto je však i k mezinárodním souvislostem a dění v rámci Evropské bioplynové asociace.

Strategická výzkumná agenda (pdf, aktualizovaná verze z roku 2014)

Impementační akční plán

Implementační akční plán je druhým krokem strategických aktivit CzBA. Navazuje na strategickou výzkumnou agendu), která byla dokončena a zveřejněna v dubnu 2010. Představuje její rozpracování do konkrétního plánování projektů, opatření i výstupů pro jednotlivé strategické cíle, včetně indikace rozsahu a časového plánu výzkumných, vývojových, inovačních i osvětových aktivit. Implementační plán pro výzkum, vývoj a inovace v oboru bioplyn je definován pro období do roku 2020 primárně pro prostředí České republiky.

Impementační akční plán (pdf, verze 2011)

Roadmap

Podrobné rozpracování jednotlivých opatření definovaných v rámci Implementačního akčního plánu

Roadmap (pdf, verze 2014)

Plán genderové vyváženosti pro roky 2024 - 2026

GEP CzBA (pdf, verze 2023)

Strategické dokumenty CzBA  |  Strategické dokumenty  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz