DSC_0557

Registrace na konferenci v Třeboni spuštěna

pondělí, 7. srpna 2017

CzBA Vás zve opět do Třeboně na dva dny nabité informacemi a společenským děním. Tradiční podzimní konference CzBA se uskuteční ve čtvrtek a pátek 5. - 6. října 2017.

Do programu zařadíme aktuální přístupy kontrolních institucí k bioplynovým stanicím, problematiku provozu a údržby BPS, nejnovější výstupy výzkumu a vývoje, různé praktické zkušenosti a zajímavosti. Jedním z hlavních témat by měla být „překompenzace“, resp. kontrola míry veřejné podpory pro BPS po deseti letech jejich provozu, o níž se zmiňuje notifikační dokument k zákonu o podporovaných zdrojích.

Na konferenci, která je pořádána letos v rámci projektu TP Bioplyn 3 podpořeného Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a zároveň se stane součástí projektů BiogasAction (Horizon 2020) a BIOSURF (také Horizon 2020), nebude chybět oblíbený společenský večer, výstava dodavatelů výrobků a služeb, postery výzkumných institucí ani možnost navázat nová partnerství.

Konference je určena širokému spektru posluchačů, zejména pak pro:
  • provozovatele bioplynových stanic
  • investory, projektanty a dodavatele technologií
  • pracovníky státních orgánů
  • pracovníky regionální a místní správy
  • vysoké školy a výzkumné ústavy
  • poradenská centra v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Těšíme se na Vás.

Organizační tým CzBA

 

Partneři konference:

          
 
 

 
                          

Registrace na konferenci v Třeboni spuštěna  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz