Aktuality

Tisková zpráva: CzBA nesouhlasí s tvrzením ERÚ, že podpora biometanu je hrozbou

Tisková zpráva: CzBA nesouhlasí s tvrzením ERÚ, že podpora biometanu je hrozbou

8. 1. 2012

V posledních týdnech se v médiích několikrát předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková negativně vyjádřila k připravované podpoře biometanu,...

Pozvánka na odbornou akci

Pozvánka na odbornou akci

3. 1. 2012

Identifikace kritických míst a odborných bariér při navrhování, posuzování a schvalování nových obnovitelných zdrojů energie je název workshopu, jehož cílem je...

Sušení digestátu není efektivní využití tepelné energie

Sušení digestátu není efektivní využití tepelné energie

23. 12. 2011

V reakci na Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z...

DP: Výroba, úprava a využití bioplynu v energetice a dopravě

DP: Výroba, úprava a využití bioplynu v energetice a dopravě

14. 12. 2011

Jako každý perspektivní obor, je i bioplyn oblast, která potřebuje zájem studentů. Proto velmi rádi zveřejňujeme (se souhlasem autorky) diplomovou práci...

Energie z OZE: francouzské a české právní předpisy nejsou v souladu s pravidly EU

Energie z OZE: francouzské a české právní předpisy nejsou v souladu s pravidly EU

1. 12. 2011

Zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v EU na 20 % do roku 2020 je klíčovým cílem EU přispívajícím k vytvoření udržitelné a...

ERU: Výroba elektřiny z OZE překročila hranici 6 TWh

ERU: Výroba elektřiny z OZE překročila hranici 6 TWh

28. 11. 2011

Hodnota výroby elektřiny z OZE překročila hodnotu 6 TWh již na konci 3 čtvrtletí. K 30. září 2011 bylo v ČR vyrobeno 6006 GWh elektřiny z obnovitelných zdrojů....

Národní akční plány pod drobnohledem

Národní akční plány pod drobnohledem

21. 11. 2011

Všechny národní akční plány o obnovitelné energii prošly důkladným kontrolním procesem ze strany Evropské komise. Ten ukazuje na některé vážné nedostatky....

Postřehy CzBA z hlasování o zákoně o OZE

Postřehy CzBA z hlasování o zákoně o OZE

11. 11. 2011

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a "ostře sledovaný zákon" tak míří do senátu.

MZe: Opětovné spuštění administrace žádostí PRV

MZe: Opětovné spuštění administrace žádostí PRV

10. 11. 2011

Ministr zemědělství Petr Bendl dnes oznámil své rozhodnutí opět spustit zastavenou administraci projektů předložených na podporu bioplynových stanic v rámci...

Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz