Aktuality

Biomethan je doporučené automobilové palivo pro městské prostředí

Biomethan je doporučené automobilové palivo pro městské prostředí

4. 12. 2009

Využití biomethanu a zemního plynu (CNG) v automobilové dopravě přispívá k výraznému omezení emisí v městských aglomeracích, kde je problém kvality vzduchu a...

Sledování procesu je nedílnou součástí zdárného provozu bioplynové stanice

Sledování procesu je nedílnou součástí zdárného provozu bioplynové stanice

2. 12. 2009

Přinášíme Vám další z přednášek třeboňské konference, popisující zásady správného procesního řízení bioplynové stanice a jeho těsnou souvislost s celkovou...

Biomethan z bioplynu a SNG jsou šetrné k přírodě

Biomethan z bioplynu a SNG jsou šetrné k přírodě

10. 11. 2009

Německý vládní balík pro energetiku a klima požaduje aby v roce 2020 bylo 6% zemního plynu nahrazeno biomethanem. Toto množství odpovídá 68 TWh energie. Studie...

Zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE se bude měnit

Zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE se bude měnit

2. 11. 2009

Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá významnou novelizaci zákona č. 180/2005 Sb. a svolalo k tomuto tématu na úterý 3.11.2009 širokou pracovní skupinu, jíž...

Provozní zkušenosti s vtláčením upraveného bioplynu do sítě zemního plynu

Provozní zkušenosti s vtláčením upraveného bioplynu do sítě zemního plynu

24. 10. 2009

Zveřejňujeme první ze zajímavých prezentací, popisující rakouské provozní zkušenosti s vtláčením upraveného bioplynu do veřejné sítě zemního plynu v Bruck an...

Třeboňská konference potvrdila historický rozmach oboru

Třeboňská konference potvrdila historický rozmach oboru

19. 10. 2009

Již podeváté se Třeboň stala místem dvoudenního setkání odborníků na bioplyn nejen z České republiky, ale také z Rakouska, Německa a Slovenska. Letošního...

Zajímavý doprovodný program třeboňské konference

Zajímavý doprovodný program třeboňské konference

20. 9. 2009

V rámci tradiční třeboňské konference „Výstavba a provoz bioplynových stanic“, která se uskuteční 15. a 16. října 2009 připravila Česká bioplynová asociace...

Stanovisko ERÚ k podpoře oddělené výroby elektřiny od výroby bioplynu

Stanovisko ERÚ k podpoře oddělené výroby elektřiny od výroby bioplynu

31. 8. 2009

CzBA se podařilo zahájit obecnou diskusi na téma možnosti podpory výroby elektřiny i pro případ, že je oddělena od výroby bioplynu. Impulsem k této diskusi...

Jednání ohledně návrhu změn technicko-ekonomických parametrů výroben spalujících biomasu a bioplyn pro rok 2010

Jednání ohledně návrhu změn technicko-ekonomických parametrů výroben spalujících biomasu a bioplyn pro rok 2010

20. 7. 2009

Dne 14.7.2009 proběhlo v Praze tradiční jednání, z jehož výsledků vychází Energetický regulační úřad (ERÚ) při stanovování podmínek výroby bioplynu pro...

Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz