Aktuality

Rozšíření bioplynové stanice Stonava

Rozšíření bioplynové stanice Stonava

26. 1. 2010

Asi po ročním provozu bioplynové stanice ve Stonavě jsme se rozhodli přistoupit k navýšení elektrického výkonu zařízení z 0,5MW na 1,4MW.

CzBA nabízí svým členům prezentaci na veletrhu v Lipsku

CzBA nabízí svým členům prezentaci na veletrhu v Lipsku

12. 1. 2010

Česká bioplynová asociace nabízí svým členům v souvislosti s konáním 19. výročního zasedání německé bioplynové asociace (2. - 4. února 2010 v Lipsku)

Leták projektu MADEGASCAR - využití bioplynu v dopravě

Leták projektu MADEGASCAR - využití bioplynu v dopravě

10. 1. 2010

V souvislosti s účastí společnosti SEVEn v projektu MADEGASCAR byl připraven v tuzemsku zatím asi první komplexní informační leták věnující se problematice...

CzBA je partnerem mezinárodní konference

CzBA je partnerem mezinárodní konference

6. 1. 2010

Ve dnech 4. a 5. února 2010 se v Praze uskuteční mezinárodní konference, která se bude věnovat problematice využití bioplynu v dopravě.

CzBA v konsorciu mezinárodního projektu

CzBA v konsorciu mezinárodního projektu

5. 1. 2010

Dobrou zprávou do nového roku je schválení projektu "BiogasIN",

Doporučená ekologická kritéria: správná podpora pro trvale udržitelné využití biomasy

Doporučená ekologická kritéria: správná podpora pro trvale udržitelné využití biomasy

15. 12. 2009

Ve společném tiskovém prohlášení Evropské bioplynové asociace a dalších profesních organizací a asociací, podpořili výrobci bioplynu záměr Evropské komise na...

Biomethan je doporučené automobilové palivo pro městské prostředí

Biomethan je doporučené automobilové palivo pro městské prostředí

4. 12. 2009

Využití biomethanu a zemního plynu (CNG) v automobilové dopravě přispívá k výraznému omezení emisí v městských aglomeracích, kde je problém kvality vzduchu a...

Sledování procesu je nedílnou součástí zdárného provozu bioplynové stanice

Sledování procesu je nedílnou součástí zdárného provozu bioplynové stanice

2. 12. 2009

Přinášíme Vám další z přednášek třeboňské konference, popisující zásady správného procesního řízení bioplynové stanice a jeho těsnou souvislost s celkovou...

Biomethan z bioplynu a SNG jsou šetrné k přírodě

Biomethan z bioplynu a SNG jsou šetrné k přírodě

10. 11. 2009

Německý vládní balík pro energetiku a klima požaduje aby v roce 2020 bylo 6% zemního plynu nahrazeno biomethanem. Toto množství odpovídá 68 TWh energie. Studie...

Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz