Aktuality

Pivovar nainstaluje anaerobní reaktor

Pivovar nainstaluje anaerobní reaktor

29. 1. 2012

Cornwallský pivovar rozšiřuje své prostory pro instalaci systému anaerobní digesce, který přemění pivovarské odpadní vody na elektrickou energii a teplo....

Nová povinnost pro provozovatele bioplynových stanic

Nová povinnost pro provozovatele bioplynových stanic

27. 1. 2012

Dle nařízení vlády č. 294/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních...

Senát změnil návrh zákona o podporovaných zdrojích energie

Senát změnil návrh zákona o podporovaných zdrojích energie

25. 1. 2012

Aktuální návrh zákona o podporovaných zdrojích energie zamířil z poslanecké sněmovny do senátu.

Publikace: Energetická efektivnost bioplynových stanic

Publikace: Energetická efektivnost bioplynových stanic

20. 1. 2012

Trh s bioplynem v posledních letech zažívá velký rozvoj. Počet bioplynových stanic (BPS) v zemi mezi lety 2005 a 2010 téměř zpětinásobil.

Tisková zpráva: CzBA nesouhlasí s tvrzením ERÚ, že podpora biometanu je hrozbou

Tisková zpráva: CzBA nesouhlasí s tvrzením ERÚ, že podpora biometanu je hrozbou

8. 1. 2012

V posledních týdnech se v médiích několikrát předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková negativně vyjádřila k připravované podpoře biometanu,...

Pozvánka na odbornou akci

Pozvánka na odbornou akci

3. 1. 2012

Identifikace kritických míst a odborných bariér při navrhování, posuzování a schvalování nových obnovitelných zdrojů energie je název workshopu, jehož cílem je...

Sušení digestátu není efektivní využití tepelné energie

Sušení digestátu není efektivní využití tepelné energie

23. 12. 2011

V reakci na Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z...

DP: Výroba, úprava a využití bioplynu v energetice a dopravě

DP: Výroba, úprava a využití bioplynu v energetice a dopravě

14. 12. 2011

Jako každý perspektivní obor, je i bioplyn oblast, která potřebuje zájem studentů. Proto velmi rádi zveřejňujeme (se souhlasem autorky) diplomovou práci...

Energie z OZE: francouzské a české právní předpisy nejsou v souladu s pravidly EU

Energie z OZE: francouzské a české právní předpisy nejsou v souladu s pravidly EU

1. 12. 2011

Zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v EU na 20 % do roku 2020 je klíčovým cílem EU přispívajícím k vytvoření udržitelné a...

Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz