Aktuality

Biomethan z bioplynu a SNG jsou šetrné k přírodě

Biomethan z bioplynu a SNG jsou šetrné k přírodě

10. 11. 2009

Německý vládní balík pro energetiku a klima požaduje aby v roce 2020 bylo 6% zemního plynu nahrazeno biomethanem. Toto množství odpovídá 68 TWh energie. Studie...

Zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE se bude měnit

Zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE se bude měnit

2. 11. 2009

Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá významnou novelizaci zákona č. 180/2005 Sb. a svolalo k tomuto tématu na úterý 3.11.2009 širokou pracovní skupinu, jíž...

Provozní zkušenosti s vtláčením upraveného bioplynu do sítě zemního plynu

Provozní zkušenosti s vtláčením upraveného bioplynu do sítě zemního plynu

24. 10. 2009

Zveřejňujeme první ze zajímavých prezentací, popisující rakouské provozní zkušenosti s vtláčením upraveného bioplynu do veřejné sítě zemního plynu v Bruck an...

Třeboňská konference potvrdila historický rozmach oboru

Třeboňská konference potvrdila historický rozmach oboru

19. 10. 2009

Již podeváté se Třeboň stala místem dvoudenního setkání odborníků na bioplyn nejen z České republiky, ale také z Rakouska, Německa a Slovenska. Letošního...

Zajímavý doprovodný program třeboňské konference

Zajímavý doprovodný program třeboňské konference

20. 9. 2009

V rámci tradiční třeboňské konference „Výstavba a provoz bioplynových stanic“, která se uskuteční 15. a 16. října 2009 připravila Česká bioplynová asociace...

Stanovisko ERÚ k podpoře oddělené výroby elektřiny od výroby bioplynu

Stanovisko ERÚ k podpoře oddělené výroby elektřiny od výroby bioplynu

31. 8. 2009

CzBA se podařilo zahájit obecnou diskusi na téma možnosti podpory výroby elektřiny i pro případ, že je oddělena od výroby bioplynu. Impulsem k této diskusi...

Jednání ohledně návrhu změn technicko-ekonomických parametrů výroben spalujících biomasu a bioplyn pro rok 2010

Jednání ohledně návrhu změn technicko-ekonomických parametrů výroben spalujících biomasu a bioplyn pro rok 2010

20. 7. 2009

Dne 14.7.2009 proběhlo v Praze tradiční jednání, z jehož výsledků vychází Energetický regulační úřad (ERÚ) při stanovování podmínek výroby bioplynu pro...

Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz