Poradna

Přidat nový dotaz

1komentář

pátek, 14. prosince 2018

Doba zdržení

Jak se vypočítá doba zdržení ve fermentorech daného objemu, pro mix substrátů různé vlhkosti, např. 30 tun kukuř. siláže o sušině 32%, 20 tun travní sil. os suš. 35% a 10 tun kejdy prasat o sušině 5%. Je nějaká minimální, optimální a maximální doba zdržení?

zobrazit 1 komentář

1komentář

pátek, 14. prosince 2018

Biomethan legislativa

V poslední době se stále více mluví o biomethanu. Jaké je legislativní zázemí (soubor zákonů, vyhlášek atd.) pro jeho výrobu, dodávku a ekonomiku v ČR?

zobrazit 1 komentář

1komentář

pátek, 14. prosince 2018

suchá fermentace

Proč je tak málo rozšířená suchá fermentace v porovnání se suspenzní i přes mnoho deklarovaných výhod?

zobrazit 1 komentář

1komentář

pátek, 14. prosince 2018

převod jednotek

U analýzy bioplynu nám analyzátor uvádí hodnoty CH4, CO2 v % v/v , ale u sulfanu v ppm. Proč a jaký je převod jednotek % v/v vs. ppm?

zobrazit 1 komentář

1komentář

pátek, 14. prosince 2018

optimální pH

AD je soubor činností více druhů mikroorganismů s různými “nároky” mimo jiné i na pH. Proč se uvádí jako optimální pH např.7,5 – 8,2 a co se děje z hlediska produkce a složení bioplynu když se zvyšuje resp. klesá pH pod optim. rozsah?

zobrazit 1 komentář

Poradna  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz