Poradna

Přidat nový dotaz

3komentáře

úterý, 16. července 2019

podmínky pro BPS uvedené do provozu 2012

Jaké podmínky musí splňovat BPS pokud byla uvedena do provozu v roce 2012? Je nutné dodržovat poměr paliva 70% cíleně pěstované hmoty max : 30 % ostatní hmoty min?
A tento poměr se počítá z původní hmoty nebo ze sušiny?
Je nutné v tomto případě dodržovat poměr cíleně pěstované hmoty přes 50 % v sušině?
A v případě že není proveden rozbor vstupních surovin, je možné pro výpočet použít minimální hodnoty sušiny stanovené ve vyhlášce?
Děkuji

zobrazit 3 komentáře

1komentář

středa, 22. května 2019

Spotřeba energie

Jakou má bioplynová stanice vlastní spotřebu elektrické a tepelné energie?

zobrazit 1 komentář

1komentář

úterý, 26. února 2019

Teplotní spád KGJ

Dobrý den,
zajímalo by mě, co znamená teplotní spád uvedený u KGJ 90/70 °C? Je to teoreticky možný teplotní rozdíl mezi výstupem a vstupem chladící vody do KGJ, který ale v praxi v podstatě neexistuje? Kdybych chtěl stanovit množství využitelného tepla produkovaného KGJ měl bych vycházet z údaje stanoveného výrobcem 90/70 °C nebo je nutné přeměřit skutečné teploty (výstupní souhlasí, ale vstupní je určitě vyšší než 70 °C a mění se podle venkovní teploty).
Děkuji

zobrazit 1 komentář

1komentář

neděle, 24. února 2019

výše zeleného bonusu - ORC 2019

Dobrý den,
zajímala by mě výše zeleného bonusu na elektřinu vyrobenou ORC technologií, která by byla uvedena do provozu během roku 2019. Nedokázal jsem tuto informaci na ERÚ dohledat.
Děkuji

zobrazit 1 komentář

1komentář

čtvrtek, 17. ledna 2019

Pořizovací cena BPS

Dobrý dne, za kolik se dá nyní pořídit BPS s el. výkonem 620kw a dvěma KGJ? děkuji

zobrazit 1 komentář

2komentáře

středa, 16. ledna 2019

Teplota vody z chlazení u BPS

V jakém rozsahu se u bioplynových stanic většinou pohybuje teplota vody z chlazení, a to konkrétně hned na výstupu z bioplynových stanic (dříve, než je tato dále využívána).

zobrazit 2 komentáře

1komentář

pátek, 14. prosince 2018

mikroprvky

Proč a jaké mikroprvky, případně v jaké koncentraci a kdy se musí přidávat do fermentorů. Proč se přidává “soda”?

zobrazit 1 komentář

1komentář

pátek, 14. prosince 2018

Doba zdržení

Jak se vypočítá doba zdržení ve fermentorech daného objemu, pro mix substrátů různé vlhkosti, např. 30 tun kukuř. siláže o sušině 32%, 20 tun travní sil. os suš. 35% a 10 tun kejdy prasat o sušině 5%. Je nějaká minimální, optimální a maximální doba zdržení?

zobrazit 1 komentář

1komentář

pátek, 14. prosince 2018

Biomethan legislativa

V poslední době se stále více mluví o biomethanu. Jaké je legislativní zázemí (soubor zákonů, vyhlášek atd.) pro jeho výrobu, dodávku a ekonomiku v ČR?

zobrazit 1 komentář

1komentář

pátek, 14. prosince 2018

suchá fermentace

Proč je tak málo rozšířená suchá fermentace v porovnání se suspenzní i přes mnoho deklarovaných výhod?

zobrazit 1 komentář

Poradna  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz